יצא לאור סיפור חייה של דר

יצא לאור סיפור חייה של דר' שמחה שרף

מאת: סמדר ויצמן - סיפורולוגית, כותבת סיפורי חיים

בתפקידי, כעורך ספרותי ולשוני, קראתי בעיון רב את כתביה של סמדר ובצעתי הגהה דקדקנית וקפדנית. שעות רבות הקדשתי למלאכה זו כדי להימנע מטעויות ניסוח וכדי לדייק בסימני פיסוק. כמו-כן, שיניתי מדי פעם את סדר הצבתם של קטעי חיים, כדי ליצור סיפור רצוף – סיפור קוהרנטי.
זמן העבודה התארך, ואני מדגיש זאת לטובה, הואיל ושמחה קיבלה ממני את הטקסט הערוך, קראה בעיון והעירה הערותיה, ולעתים האירה עיניי לזוויות אחרות הן מבחינת העריכה הלשונית והן מהבחינה הספרותית, וכך תרמה רבות לאיכותו המקצועית של הספר.
בשלב העימוד, היה עליי להפוך את הטקסט לקובץ של ספר, עבור בית הדפוס. אף כאן, הייתה הקפדה על שוליים תואמים לממדי הספר, גודל מתאים של הפונט, רווח בין השורות – כל אלה במטרה ליצור הספר נוח לקריאה. שילוב התמונות והמסמכים, היה צריך להיעשות באופן שחלקן השתלב עם הטקטס, ואחרות – יחדיו בעמודים ייחודיים. שמחה נתנה לי יד חופשית, בדרך כלל, ולבטא את יכולתי האומנותית במלאכה זו.
פניתי לגרפיקאי מעולה, איגור צ'אוסקי – בהסכמתה של שמחה – כדי להזמין ממנו עיצוב לכריכת הספר. שמחה קיבלה סקיצות, העירה הערותיה, ורק כאשר העיצוב ביטא לחלוטין את רצונה, הוא נשלח לבית הדפוס.
בית הדפוס הפיק דגם (ספר טיוטה), שלא היה מדויק דיו, והיה עליו לחזור לתקן ולהפיק שני דגמים נוספים, עד אשר הגענו כולנו למסקנה כי נשלמה המלאכה והגיעה העת להדפיס את עותקי הספרים.
אני מרגיש כמנצח על תזמורת, המביא לידי גמר יצירה מוסיקלית מופלאה, ומרגיש סיפוק וגאווה על היצירה שיצאה תחת ידינו.
כתב: זבולון ויצמן