לא תנותק עוד השרשרת

שמואל ורבקה עברו את אימי השואה ברומניה, עלו בעלייה בלתי ליגלית ונשלחו על ידי הבריטים לקפריסין, עלו לארץ והקימו, עם חבריהם, את קיבוץ מגן.
היום הם חיים בכפר סבא.