ללכת לאור הזיכרונות

מילדות בשכונת נווה צדק בתל אביב על פסיפס דמויותיה, לפני ואחרי מלחמת העצמאות, אל בגרות, נישואים וארבע בנות, תוך היכרות עמוקה עם משפחתה הענפה, שמוצאה מעירק.