אורלי זלצמן מארק

מודה לכם מקרב לב על התהליך והמסע המשותף לסיפוריו של אבי, שחלקם לא היו ידועים לי כלל.
אני שמחה בתוצר, ומודה לכם על חלקכם שנעשה באהבה.