דינה שאו (לוי)

אתם עושים עבודת קודש, במסירות והשקעה.