לני ויטני

הבנים קוראים בשקיקה ומשבחים.
הפרקים נקראים כמו בספר מתח.
גבי מאושר מהתוצאה.